Rivitalolaskelma

Lähtökohdat

Kohteena on vuonna 1982 rakennettu neljän talon rivitaloyhtiö, jossa lämmitettävää tilavuutta on yhteensä 5 975 m3. Lämmitysenergia kiinteistöihin on tuotettu kahdella alkuperäisellä 150 kW öljykattilalla. Öljyä on kulunut keskimäärin 40 200 litraa vuodessa. Öljykattilat on uusittava lähiaikoina ja yhtiö haluaa tutkia myös hake- ja pellettivaihtoehtoja, koska biolaitokset saavat 25 % investointiavustuksen.

Öljyvaihtoehdossa uusitaan nykyiset kattilat ja kokonaiskustannus töineen on 18 000 euroa.

Hake- ja pellettivaihtoehdoissa asennetaan erillinen pieni lämpökontti nykyisen lämpökeskuksen viereen. Hakelaitosinvestoinnin kokonaiskustannus investointiavustuksella 57 075 euroa ja pellettilaitoksen 54 450 euroa.

Kiinteät ja muuttuvat kustannukset

Lämmöntuotantokustannukset jaetaan kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. Kiinteitä kustannuksia ovat vuotuiset pääomakustannukset sekä vuotuiset vakuutusmaksut. Muuttuvia kustannuksia ovat polttoainekustannukset, käyttö- ja hoitokustannukset, eri käyttöaineet ja omakäyttösähkö. Energian keskihinta muodostuu näistä muuttuvista ja kiinteistä kustannuksista.

Öljyllä tuotetun lämmitysenergian hinnaksi tulee 7,2 /kWh, hakkeella 4,9 snt/kWh ja pelletillä 6,7 snt/kWh. Taloyhtiön kannattaa luopua öljylämmityksestä ja siirtyä tuottamaan lämmitysenergiaa hakkeella tai pelletillä.

Laskelmissa käytetyissä hinnoissa alv on 0 %.

Annuiteetti

Vuotuiset rahoituskustannukset on laskettu annuiteettimenetelmällä eli tasapoistoin. Annuiteettimenetelmä sopii hyvin vertailevaan investointi-laskentaan, kun pääoman suuruus, korkokanta ja aika tunnetaan.

Laskelmissa on laitteiden kuoletusaikana käytetty 10 vuotta ja rakennus-teknisillä 20 vuotta. Lähivuosina lainarahan korko saattaa nousta ja laskelmissa korkokantana on käytetty 4,0 %.

Herkkyystarkastelu

Polttoaineen hinnan muutoksien vaikutuksia lämpöenergian keskihintaan katsotaan polttoaineiden hinnan vaihdellessa ? 20 %. Öljyn hinta 0,55 €/litra, hakkeen 12,5 €/i-m3 ja pelletin lähtöhintana 165 €/tonni.

Takaisinmaksuaika

Kannattavuuden tarkastelun yhtenä tärkeänä perusteena on takaisinmaksuaika (TMA). TMA ilmaisee missä ajassa kalliimpi investointi on maksanut itsensä takaisin edullisimpina käyttökustannuksina. Tämän ajan jälkeen kalliimpi lämpölaitos alkaa tuottaa voittoa käyttökustannusten erotuksen verran. Hakelaitoksen TMA öljyyn nähden on 3,2 ja pelletillä 6,1 vuotta.

Sijoitetun pääoman korko

Toisena tärkeänä kannattavuuden perusteena laskelma kertoo sijoitetun pääoman koron. Sijoitetun pääoman korko osoittaa, paljonko lämpölaitoksen rakentaja saa vuosittain korkoa pääomalleen. Korko lasketaan kalliimman ja halvimman investoinnin välirahalle eli biolaitos-öljylaitos.
Hakelaitokselle tulee korkoa 25,02 % ja pellettilaitokselle 9,80 %.

Tuotto

Tuotto vuositasolla muodostuu edullisimman ja kalleimman polttoaineen muuttuvien kustannusten erotuksesta.
Hakelaitos tuottaa vuodessa 12 382 ja pellettilaitos 6 001 euroa.

Grafiikka

Laskelman kolmannella sivulla on esitetty kustannussuorat. Suorat muodostuvat kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista. Suorien lähtöpiste y-akselilla määräytyy lämpölaitoksen investoinnin suuruuden mukaan, yksikkönä euro/kW. Suorat muodostuvat lämpölaitoksien tuottaessa lämpöenergiaa eli muuttuvista kustannuksista. Mitä jyrkempi suorien nousukulma eli k-arvo on, sitä kalliimmasta polttoaineesta on myös yleensä kysymys. Alhaalla olevalla x-akselilla on kattilan huipun käyttötunnit eli tuon ajan on kattilan käytävä nimellistehollaan tuottaakseen tarvittavan vuotuisen lämmitysenergia määrän.
Pylväsdiagrammi näyttää TMA:n ja tuoton 15 vuoden periodilla.

www-toteutus & design: Ville Ryhänen