Lämpölaitoksien kannattavuuslaskelmat

Investointipäätökset

Usein suuriakin investointipäätöksiä joudutaan tekemään Mutu eli ”musta tuntuu”-pohjalta ja näin ne eivät aina osu kohdalleen. Päätökset ulottuvat usein kauas tulevaisuuteen, kuten esimerkiksi tehtäessä ratkaisuja lämpölaitosten osalta.

Päätöksenteko ei ole helppoa ja yksinkertaista, kun joudutaan valitsemaan, millä polttoaineella lämpöenergiaa on taloudellisinta tuottaa. Eri lämpölaitosten kiinteiden ja muuttuvien kustannusten lähempi tarkastelu antaa hyvän taloudellisen pohjan päätöksille.

Kustannusrakenteet

Lämmitysjärjestelmien valintaan vaikuttavia seikkoja ovat mm. investoinnin suuruus, mahdolliset investointiavustukset ja korkotaso, laitoksen käyttövarmuus, huollon tarve ja kustannukset sekä polttoaineen saatavuus ja hinta.

Näitä edellä mainittuja valintaan vaikuttavia seikkoja hyväksikäyttäen Järvi Suomen Energiasuunnittelu Oy on kehittänyt ohjelman eri polttoaineilla toimivien lämpölaitosten vertailuun ja taloudellisen kannattavuuden selvittämiseen.

Lisäksi kotimaisen biopolttoaineen (KPA) käyttö vaikuttaa myös välittömästi ja välillisesti aluetalouteen. Öljyä (POK) käyttävissä lämpölaitoksissa ei ole näitä vaikutuksia aluetalouteen. Kannattavuuslaskelmassa ei tutkita aluetaloudellisia vaikutuksia.

Kannattavuuslaskelman tulokset

Järvi Suomen Energiasuunnittelun kehittämä laskelma antaa seuraavia vastauksia:

 • lämmitysenergian tarpeet ja määrät
 • vuotuiset polttoainemäärät
 • johtoverkon- ja lämmönjakolaitteiden kustannukset
 • lämmitysenergian keskihinta (€/kWh ja /MWh))
 • lämmitysenergian hinta kiinteillä kustannuksilla (€/kWh)
 • lämmitysenergian hinta muuttuvilla kustannuksilla (€/kWh)
 • kiinteistöjen ominaiskulutukset (kWh/r-m3)
 • takaisinmaksuaika (TMA)
 • sijoitetun pääoman korko (%)
 • tuotto (€/vuosi)
 • herkkyystarkastelu energian keskihintaan

Erittäin tärkeät kustannussuorat ja takaisinmaksuaika sekä tuotto 15 vuoden periodilla on esitetty graafisesti.

Sopivia laskentakohteita

Laskelmat soveltuvat hyvin maatilakokoluokan kattiloista aina useiden kymmenien MW teholuokan lämpölaitoksien energiaselvityksiin, sekä erityiskohteille, kuten sahojen ja kasvihuoneiden lämpölaitoksiin. Lämpöyrittäjille ja osuuskunnille tai sellaisiksi aikoville laskentaohjelma on hyvä väline tutkia hankkeiden kannattavuutta. Tarvittaessa käymme tekemässä vanhan laitoksen kuntokartoituksen tai energiakatselmuksen.

www-toteutus & design: Ville Ryhänen