Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Uusiutuvan energian kuntakatselmus antaa tietoa yksittäisen kunnan tai seutualueen energiataseesta ja selvittää energiakäytön ja -tuotannon nykytilan. Katselmus kattaa energiantuotannon ja kiinteistöjen lämmitysenergian käytön julkisella sekä yksityisellä sektorilla.

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen kehittäjänä ja koordinoijana on valtion omistama Motiva Oy.

Työn tuloksena saadaan kunnan organisaatioon tietoa alueen energiataseista, jolloin kunta pystyy antamaan informaatiota kuntalaisille ja alueen elinkeinoelämälle. Työ tarjoaa kunnalle oivallisen työkalun omien energiaratkaisujensa suunnitteluun ja kohteiden priorisointiin.

Tuotettavan tiedon perusteella voidaan tehdä päätelmiä mahdollisuuksista työpaikkojen lisäämiseen paikallisten polttoaineiden tuotantoa ja käyttöä lisäämällä.

Tilaaja saa katselmuskustannuksiin Työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) tukea 40 - 60 %.

Järvi-Suomen Energiasuunnittelu Oy tekee katselmusraporttiin potentiaalisista kohteista erilliset kannattavuuslaskelmat. Laskelmiin voi tutustua tarkemmin "Laskelmat"-osiossa.

Lisätietoa katselmuksista saa Motivan sivulta.

Järvi-Suomen Energiasuunnittelu Oy
Pertti Pietikäinen
ins.

www-toteutus & design: Ville Ryhänen